میل گاردان

در اتومبیل هایی که موتور در جلو و سیستم محرک چرخ ها(دیفرانسیل) عقب می باشد٬برای اتصال گیربکس به دیفرانسیل و انتقال گشتاور از گیربکس به دیفرانسیل از میل گاردان استفاده می شود.

میل گاردان محور لوله ای شکل و اغلب توخالی ساخته شده است و چنان مستحکم طرح و تهیه می شود تا بتواند گشتاور موتور را به سهولت انتقال دهد.میل گاردان از طرف جلو با روش هزار خاری به محور خروجی جعبه دنده و از طرف عقب به محور ورودی گرداننده نهایی یعنی پنیون پیچ و مهره می شود. . . ..

. . . .. از آنجا ک قسمت جلوی میل گاردان به موضع ثابت یا جعبه دنده و قسمت عقب آن به موضع نوسان کننده یا محور عقب اتصال دارد٬لذا با حرکت چرخ ها بر روی مسیر ناهموار٬محور عقب دائما در حال بالا و پایین جهیدن بوده و متعاقب آن زاویه ی استقرار میل گاردان نیز در حال تغییر است.میل گاردان باید توانایی متابعت را داشته و با تغییر زاویه ای که به آن تحمیل می شود٬سازش نمایید.لذا از قفل گاردان استفاده می گردد.

قفل گاردان عبلرت است از دو کوپلینگ دو شاخه ای٬که یکی بر روی میل گاردان و دیگری بر روی محوری است که با محور جعبه دنده یا پنیون درگیر می شود.با طرح چهاشاخه٬میل گاردان می تواند تحت شرایط مختلفی که محور های ورودی و خروجی آن قرار می گیرد به راحتی به حرکت دورانی خود ادامه دهد.چهارشاخه ها میتوانند تا ۱۵ درجه انحراف را تحمل کنند.

هم چنین برای اینکه طول میل گاردان در اثر ناهمواری جاده کو و زیاد می شود٬معمولا سر جلوی میل گاردان را به صورت کشویی هزار خاری می سازند.با این طرح وقتی چرخ های عقب روی برجستگی قرار بگیرند طول مفید میل گاردان کوتاه شده و اتصال کشویی در داخل یکدیگر فرو میرود و وقتی که چرخ های عقب در چاله ای قرار بگیرند و اکسل از شاسی فاصله بگیرد برای جبران اضافه طول میل گاردان٬کشویی از روی هزار خاری به بیرون کشیده می شود.

میل گاردان باید ضربات ناشی از نوسانات موتور و رها کردن ناگهانی کلاچ را تحمل کند.برای جلوگیری از نوسانات و ارتعاشات٬طول میل گاردان نباید از یک متر و هفتاد سانتی متر تجوز نماید که این گونه گاردان ها توخالی ساخته می شوند.ولی در مواقعی که فاصله ی بین جعبه دنده و دیفرانسیل زیاد باشد از میل گاردان های دو قسمتی استفاده می شود.در چنین حالتی یک یاتاقان بندی ثابت به همراه یک لاستیک ضربه گیر دروسط گاردان که در زیر شاسی نصب می شود استفاده می گردد تا از ارتعاش میل گاردان جلوگیری شود در میل گاردان های چند تکه میلهای کوتاه را توپر می سازند.

در گاردان های چنئد قسمتی که هزار خاری آن ها در وسط قرار گرفته است٬باید دقت گردد در موقع جازدن شافت و مادگی هزار خاری٬ثابت ها رو به روی هم و متحرک ها هم روبه روی هم قرار بگیرند.عدم توجه باعث لرزش و تقه در سرعت های بالا و احتمالا از بین بردن بلبرینگ وسط گاردان و بریدن چهارشاخه ها می شود.

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 بهمن 1387    | توسط: Farzad Yosef-Lavi    |    |
نظرات()