چرا در سیستم تعویض دنده دستی  دنده عقب صدای متفاوتی ایجاد مى كند؟

سیستم های انتقال قدرت دستی بیشتر از nنده های مارپیچ استفاده مى كنند. اما دنده عقب به دلیل موقعیت خاص خود نیاز به نوع دیگری از چرخ دنده ها دارد كه به چرخ دنده ساده معروف است.

دنده هایی كه نسبت دنده های  جلو (مثبت) را ایجاد مى كنند  همه مارپیچ هستند (دنده 1و2و3) . دندانه های چرخ دنده های مارپیچ به صورت مورب برش خورده اند.زمانی كه 2 دنده در سیستم چرخ دنده مارپیچ با هم درگیر مى شوند.تماس  دندانه ها در پایان یك دندانه شروع مى شود و این تماس به صورت تدریجی باعث چرخاندن 2 چرخدنده مى شود تا زمانی كه دو دندانه به صورت كامل در حال درگیری هستند .این درگیری تدریجی باعث می شود كه چرخ دنده هاى مارپیچ  ملایمتر و آرامتر از چرخ دنده هاى ساده عمل كنند.

به دلیل وجود زاویه در دندانه های  دنده های مارپیچ  , بیش از یك دندانه در یك زمان در این نوع چرخ دنده با هم درگیر هستند كه این نوع درگیری باعث مى شود كه این نوع چرخ دنده ها قدرت بیشتری و تنش كمتری داشته باشند.

 تنها مشكل در مورد چرخ دنده های مارپیچ این است كه آنها به سختى در كنار هم  و در خارج  از درگیری  به هم مى لغزند. در یك سیستم تعویض  دنده  دستی دنده ای جلو در حالت در گیری قرار دارند  (در تمام زمانها) و حلقه ها توسط دكمه تعویض دنده كنترل شده و سرعت های متفاوتی را به محور خروجی منتقل مى كنند.

دنده عقب در سیستم تعویض دنده دستی به عنوان  دنده هرزگرد مى چرخد(چرخدنده ساده بزرگ در سمت راست شكل زیر) كه مى لغزد با دو چرخ دنده ساده دیگر در زمانی كه نیاز به تغییر جهت چرخش داشته باشیم.

 

بیشتر چرخ دنده های به كار رفته در سیستم های انتقال قدرت دستی از نوع مارپیچ(مورب) هستند .3 چرخ دنده كه برای دنده عقب هستند از نوع دندانه های ساده هستند.چرخ دنده ساده بزرگ سمت راست در شكل فوق برای دنده عقب است.

دنده های ساده با دندانه های مستقیم لغزش بیشتری نسبت به هم در مقایسه با چرخ دنده های مارپیچ دارند. هر زمانی كه دندانه های  چرخ دنده درگیر با یك چرخ دنده ساده است دندانه ها با هم تصادم می كنند به جای اینكه به آرامی لغزش داشته باشند .این  حقیقت باعث ایجاد مقداری سر و صدا و نیز افزایش تنش بر روی دندانه ها مى شود . وقتی شما صدای بلندتری نسبت به درگیری سایر دنده هایتان می شنوید .آن صدای دنده عقبتان است .صدایی كه می شنوید صدای   برخورد و درگیری  دنده های ساده عقب با یكدیگر است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آذر 1387    | توسط: Farzad Yosef-Lavi    |    |
نظرات()