چطور گشتاور موتور را به اسب بخار تبدیل كنیم؟ 

 حتما در مجلات خودرو  و یا جاهاى دیگر به جمله اى مشابه این برخورد كرده اید:"این موتور گشتاور 300 پوند – فوت  را در 4000 rpm تولید مى كند"و از خود پرسیده اید كه این چه مقدار نیرو است؟چند اسب بخار است؟شما مى توانید محاسبه كنید كه چند اسب بخار برابر این مقدار پوند – فوت است با معادله زیر:

 اسب بخار=(5.252)÷(سرعت موتور* گشتاور)

 وموتورى  كه گشتاور 300 پوند- فوت را در 4000 rpm تولید مى كند:

228=(5.252)/(300*4000)

228 اسب بخار را در 4000 rpm تولید مى كند اما این عدد 5.252 از كجا آمده است؟

براى بدست آوردن اسب بخار از "پوند – فوت" شما نیاز به  چند تبدیل دارید.عدد 5.252 نتیجه ضرب ضریب چند تبدیل در یك عدد است.

ابتدا اسب بخار به صورت 550 پوند – فوت بر ثانیه تعریف مى شود.واحد گشتاور نیز پوند – فوت است.بنابراین براى به دست اوردن اسب بخار از "پوند- فوت" نیاز به ترم(جمله) "بر ثانیه" داریم.

شما مى توانید "اسب بخار" را از ضرب گشتاور در سرعت موتور بدست آورید.اما سرعت موتور بر حسب دور بر دقیقه بیان مى شود در حالی كه ما ترم "بر ثانیه" را نیاز داریم.پس نیاز داریم كه (rpm) را بر حسب ثانیه بیان كنیم.بدست اوردن ثانیه آسان است.فقط با تقسیم كردن (rpm) بر 60 مى توانیم ثانیه را از دقیقه بدست اوریم.حال به یك واحد بى بعد براى دور نیازمندیم.

رادیان, رادیان در حقیقت نسبت طول كمان دایره به طول شعاع دایره است كه یك واحد بى بعد مى شود.چون واحد طول از طرفین صورت و مخرج حذف مى گردد.دور را مى توان بر حسب زاویه نیز بیان كرد.یك دور 360 درجه از دایره است.محیط دایره نیز رادیان است.پس یك دور معادل رادیان است.برای تبدیل "دور بر دقیقه" به " رادیان بر ثانیه" كافیست (rpm) را در 2П/60 ضرب كنیم.كه بدست مى دهد: 0.10472 رادیان بر ثانیه كه ترم"بر ثانیه" را براى محاسبه اسب بخار به ما مى دهد.ما نیاز داریم كه اسب بخار را بدست اوریم كه 550 پوند – فوت بر ثانیه است.از گشتاور (پوند – فوت) و سرعت موتور(rpm) استفاده مى كنیم.اگر ما 550 فوت- پوند را بر 0.10472 رادیان بر ثانیه (سرعت موتور) تقسیم كنیم بدست مى اوریم 5.252

بنابراین اگر گشتاور(پوند – فوت) را در سرعت موتور (rpm ) ضرب كنیم و بعد بر عدد 5.252 تقسیم كنیم.rpm به رادیان بر ثانیه تبدیل مى شود.و شما مى توانید اسب بخار را از گشتاور بدست بیاورید-از (پوند – فوت)به (پوند – فوت بر ثانیه).

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1387    | توسط: Farzad Yosef-Lavi    |    |
نظرات()