تبلیغات
مکانیک و رباتیک - خبر

خبر

بعد از روزها و ماهها تلاش معاونت هنرستان جناب اقای مهندس شوشتری و معاونت فنی هنرستان جناب اقای حسین پور و مهندس علیفرد و مهندس موسوی بالاخره در روز چهارشنبه مورخ 29/8/1387 خبر شروع رباتیک به همه داده شد و قرار بر این شد که در روز پنجشنبه و یا جمعه هر هفته کسانی که مایل به رباتیک هستند در کارگاه رباتیک اموزشکده مشغول به کار شوند.

ما کمال سپاسگذاری را از همه دست اندرکاران داریم.