تبلیغات
مکانیک و رباتیک - بازدید معاونت فنی و رئیس اموزشکده

در تاریخ 5/8/1387 رئیس محترم هنرستان جناب اقای مهندس شوشتری و معاونت

 فنی جناب اقای مهندس حسینی از وبلاگ و سایت هنرستان بازدید کرده و در زمینه

رباتیک و اینترنت پرسرعت گفتگوهایی به عمل امد و قول همکاری در زمینه رباتیک و

دادن امکانات اینترنت پرسرعت را به ما دادند.